BHP w rolnictwie

BHP w rolnictwie

W dniu 28 września w naszej placówce odbył się konkurs pt. „BHP w rolnictwie”. Organizatorem wydarzenia był oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Czarnkowie, Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie.

Konkurs poprzedziły wykład i pogadanka poprowadzone przez Panie – Wirginię Kryka, Gabrielę Dobiegała i Justynę Przybył. Uczestnikami byli uczniowie klasy 2 MH kształcący się w zawodzie technik mechatronik i technik handlowiec. Celem konkursu była popularyzacja bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i domowych oraz uczulenie uczniów na zagrożenia podczas wykonywania różnych prac w tych środowiskach. Finalistami konkursu zostali uczniowie Dominik Słabolepszy, Antoni Sosnowski i Stanisław Stróżyński. Otrzymali oni cenne nagrody i będą reprezentować naszą placówkę na etapie okręgowym tego konkursu.

admin

Comments are closed.