Sikawka

Miło nam poinformować Państwa, że w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie ukończono prace związane z remontem i odrestaurowaniem kolejnej sikawki strażackiej. Sikawka będąca własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleniu zawitała jakiś czas temu w mury naszych pracowni. Jej rewitalizacją zajęli się uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zawodach ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych. Kilkuetapowe prace odbywały się pod nadzorem i opieką nauczycieli – Pana Piotra Mazurkiewicza, Janusza Kępy i Jarosława Bukowskiego.

Read More

„Przerwa na czytanie”

Wydarzeniem, które odbyło się 7.10.2021r. w bibliotece Zespołu Szkół w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom była akcja „Przerwa na czytanie”.

Read More

BHP w rolnictwie

W dniu 28 września w naszej placówce odbył się konkurs pt. „BHP w rolnictwie”. Organizatorem wydarzenia był oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Czarnkowie, Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie.

Read More

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego

Projekt „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego” realizowany jest ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: RPWP.08.03.01-30-0015/19 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Read More

TG. 07 próbny egzamin zawodowy

Dnia 24 maja w naszej szkole odbył się próbny egzamin z kwalifikacji pierwszej TG.07. Sporządzanie potraw i napojów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Na egzaminie osoby zdające wykonały praktycznie dwa zadania. Pierwsze zadnie polegało na wykonaniu następujących potraw: kotletów z kaszy gryczanej i jajek, dipu pomidorowego oraz surówki z rzodkiewki.

Read More