O CKZ

19. 09. 19

 

 

Centrum Kształcena Praktycznego powstało na bazie dawnych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Czarnkowie przejmując ich budynki i wyposażenie - działalność rozpoczęło 1 stycznia 2001 roku.

 

W roku 2003 nasze Centrum zmieniło nazwę na Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie i jednocześnie organizuję, utworzono zespół placówek. Działalność rozpoczęło 1 listopada 2003 r. na majątku dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie.

Od 1 września 2019 roku CEZ zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego.

 

Placówka prowadzona jest przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

 

W chwili obecnej CKZ bardzo ściśle współpracuje z Zespołem Szkół w Czarnkowie, z Zespołem Szkół w Trzciance, Krzyżu Wielkopolskim oraz "Edukacją Lubasz" w Lubaszu i Prywatnym Zespołem Szkół w Czarnkowie.

Dla tych szkół prowadzone są zajęcia uzupełniające w zakresie teoretycznym przedmiotów hzawodowych I, II i III stopnia dla uczniów będącyc młodocianymi pracownikami, które pozwalają uzupełniać w tej forme przedmioty zawodowe nie realizowane w szkołach. Zajęcia te prowadzone są w zależności od ilości uczniów z poszczególnych szkół w Czarnkowie, Trzciance lub Krzyżu Wlkp.

 

Dla Zespołu Szkół w Czarnkowe CKZ realizuje zajęcia praktyczne w zawodach:

 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer

 

Prowadzimy także zajęcia teoretyczne w zawodzie ślusarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, na kierunek spożywczych, technik mechatronk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa i praktyki zawodowe dla słuchaczy szkoły policealnej z Zespołu Szkół w Czarnkowie.

 

Obecnie w CKZ funkcjunują pracownie:

 • mechatroniczna
 • informatyczna
 • fryzjerska
 • spożywcza
 • obróbki ręcznej i montażu
 • obróbki mechanicznej metali
 • samochodowa, badań pojazdów samochodowych
 • stacja kontroli pojazdów czynna od pn-pt od 8:00 do 18:00 w soboty od 08:00 do 13:00.

 

Placówka nasza jest przygotowana do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skarwających
 • ślusarz
 • fryzjer

zajęć teoretycznych w:

 • technikum żywienia i usług gastronomicznych
 • techinkum mechatronicznym
 • technikum budownictwa

oraz w zasadniczej szkole zawodowej:

 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • fryzjer
 • operator obrabiarek skarwających

 

Placówka od wielu lat współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie kształcenia spawaczy, posiadamy atest w szkoleniu w tym zakresie.

 

Centrum Kształcena Zawodowego w Czarnkowie świadczy usługi w ramach zajęć praktycznych pracowni:

 • badań pojazdów samochodowych [stacji kontroli pojazdów]
 • obróbki ręcznej
 • obróbk mechanicznej metali

CKZ bardzo aktywnie działa na rzecz doształcania i przekwalifikowania dorosłych prowadzących kursy.