18. 12. 05

15KG  15kj

30 listopada 2018r. w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu odbył się po raz piętnasty Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny. Jak co roku celem konkursu było promowanie młodych talentów oraz inspirowanie do poznawania i zgłębiania tajników sztuki kulinarnej. W tym roku zmagania konkursowe odbyły się pod hasłem „Wielkopolska pyrą stoi” i przebiegały w dwóch kategoriach: Desery z wykorzystaniem mąki ziemniaczanej oraz Zakąski z wykorzystaniem ziemniaków.

W rywalizacji brało udział 13 uczniów reprezentujących 7 szkół województwa wielkopolskiego. Wśród uczestników byli uczniowie klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych: Monika Kordy i Bartek Skibiński, którzy wykazali się dużą wyobraźnią i talentem kulinarnym podczas wykonywania konkursowych potraw. Monika sporządziła zakąskę „Pyrkowe szaleństwo”, a Bartek naleśnikowy deser pod nazwą „Słodka niespodzianka”.

Po ocenie konkursowej dokonanej przez wybitnych kucharzy poznańskich restauracji Monika zdobyła wyróżnienie w kategorii zakąsek i otrzymała nagrodę rzeczową.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez sponsorów.

Praktyczne zajęcia związane z przygotowaniem konkursowych potraw odbywały się w pracowni spożywczej Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie.

Gratulujemy naszym uczestnikom wysokich umiejętności praktycznych, pomysłowości i kreatywności oraz zachęcamy do zdobywania dalszych doświadczeń kulinarnych.

TS

KH

18. 12. 02

szl1

„Pamięć jest kluczowym

Pojęciem każdej kultury.

Wszystko co tworzymy, z czym

Obcujemy, zawiera się w pamięci.”

Paweł Hulle

Nie tak dawno obchodziliśmy 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w całym kraju odbywały się różnego rodzaju akcje, przedstawienia, koncerty, wieczornice upamiętniające bohaterów tamtych dni, dni nadziei, walki i ofiary. W roku 1918 doszło do kolejnego wielkiego zrywu niepodległościowego, na terenie zaboru pruskiego – wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Sytuacja międzynarodowa i wieloletnie marzenia o wolności wzbudziły w Polakach, po raz kolejny, przekonanie, że tym razem musi się udać. Ten zryw niepodległościowy przez wiele lat był marginalizowany i zepchnięty z panteonu chwały. Dzisiaj wiemy już wszyscy, iż wydarzenia z roku 1918, ich rozwój i dalszy ciąg – był efektem wspomnianego wyżej powstania, powstania narodu - nękanego od ponad stu lat przez swych zaborców - powstania, które jako jedyne w dziejach Polski zakończyło się zwycięstwem. Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać. Powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tych, których nikt wówczas nie zmuszał do walki, o tych którzy sami, bez przymusu postanowili uwolnić naszą ukochaną ojczyznę z kajdanów, często składając największą ofiarę – własne życie. To dzięki tym młodym chłopcom, dzięki tym młodym dziewczętom, w końcu - dzięki wszystkim, którzy chwycili wtedy za broń – możemy dzisiaj mówić po polsku i żyć w kraju, który nazywa się - Polska.

W poczuciu patriotycznego obowiązku uczniowie CEZ Czarnków i ZSP Czarnków pod opieką nauczycieli – p. Artura Kopki i p. Waldemara Oltmana odwiedzili miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim w Czarnkowie i okolicach. „Szlak pamięci” obejmował między innymi; mogiły powstańców na cmentarzach w Czarnkowie, Lubaszu, Rosku a także miejsca pamięci w Walkowicach, Chodzieży i Piotrowie. Młodzież wraz ze swymi opiekunami złożyła znicze, upamiętniając tym samym „rycerzy tamtych dni”. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci!

szl2  for1

„Pamięć i wdzięczność” – to właśnie nazwa projektu zainicjowana przez wyżej wymienionych nauczycieli, w ramach którego znalazła się między innymi akcja pt.: „100 zniczy na 100 – lecie odzyskania niepodległości”. Wcześniej odbyła się w CEZ Czarnków przepiękna, wzruszająca wieczornica, konkurs na plakat o Niepodległej oraz wernisaż tychże plakatów. Nie sposób zatem było zapomnieć o odwiedzeniu miejsc, które dla każdego prawego człowieka powinny stanowić ołtarze patriotyzmu.

My pedagodzy, nauczyciele jesteśmy dumni z naszej młodzieży, która bez żadnego przymusu, a wręcz z głębokim poczuciem obowiązku – włączyła się w powyższe wydarzenia. Jesteśmy dumni – bo wiemy, że zaszczepiliśmy w tych młodych ludziach wartości ważne, wartości nadrzędne – patriotyzm, obowiązek pamięci o przeszłości, miłość do swojego kraju, szacunek. Dziękujemy!

W.O.


                               

18. 11. 28

AAdd

Kolejny raz Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie włączyła się w akcję o nazwie „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Powyższa inicjatywa wyszła ponownie z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Celem powyższego przedsięwzięcia łącznie ze stacjami kontroli pojazdów jest uczulenie kierowców, użytkowników pojazdów samochodowych na stan oświetlenia w swoich pojazdach.

W OSKP CEZ Czarnków bezpłatną diagnostykę świateł można przeprowadzić w następujących dniach:

01 grudnia 2018 r.,

08 grudnia 2018r.,

15 grudnia 2018r.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH !!!

18. 11. 26

tort bukiet der33

       W miniony piątek Pracownicy i Przyjaciele Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie pożegnali Dyrektora CEZ – Andrzeja Tadlę, który bezapelacyjną większością głosów wybrany został nowym Burmistrzem miasta Czarnków.

                                                              Jesteśmy ogromnie dumni…i raz jeszcze gratulujemy !!!

       W pięknej scenerii, przy suto zastawionych stołach restauracji „CEGIELNIA” i niezwykle miłej, prawdziwie rodzinnej atmosferze spotkali się wszyscy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie pana Andrzeja. Nie sposób zliczyć słów uznania i podziękowań za dotychczasową współpracę płynących od pracowników i oddanych przyjaciół. Nie sposób też, zliczyć osób szczerze wzruszonych i jednocześnie zaszczyconych faktem, że ich „Pan Dyrektor” awansował na tak odpowiedzialne stanowisko. Oczywiście nie zabrakło prezentów, kwiatów, przemówień i ciepłych, płynących z głębi serca życzeń dalszych sukcesów w nowej pracy. Zwieńczeniem był przepiękny i przepyszny, wielki tort z wizerunkiem najważniejszego uczestnika spotkania.

       Pan Andrzej Tadla, jeden z głównych założycieli Centrum Edukacji Zawodowej przez wiele lat swojej pracy, a właściwie misji - dał poznać się jako wybitny pedagog, wychowawca, kreatywny menadżer, a przede wszystkim wyrozumiały pracodawca i przyjaciel. Pragniemy zatem powiedzieć kilka słów.

Szanowny Dyrektorze, Nauczycielu, Wychowawco, Kolego i Przyjacielu!
   Przez cały ten okres pokazywałeś nam, z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy kierować placówką, zawsze mając na uwadze dobro przede wszystkim uczniów i nas, swoich pracowników. Starałeś się jak najlepiej, najrzetelniej przekazać nam wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania trudnych, ważnych zadań spoczywających na naszej placówce. Dziś wszystkim wiadomo, że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Niezmiernie ważne jest w niej nawiązanie dobrego kontaktu z uczniami i ich rodzicami. My, w większości, byli uczniowie, dziś koledzy i przyjaciele w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na Twoją pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów.

Po tylu latach razem, trudno jest się rozstawać - tym bardziej, że wiele spraw i zadań realizowanych dla dobra i rozwoju młodzieży, dla dobra i rozwoju placówki – zintegrowało mocno naszą ekipę fachowców. Jednocześnie jesteśmy świadomi, iż życie musi toczyć się dalej, nie mamy na to wpływu, ale …to dobrze, bowiem nigdy nie należy zatrzymywać się w miejscu. Musimy być nieustannie przekonani, że należy, że warto iść z „duchem czasu” – patrząc z nadzieją w przyszłość, nie zapominając jednocześnie o przeszłości. Obiecujemy panie Dyrektorze – Panie Burmistrzu, będziemy nadal ciężko pracować dla dobra naszej placówki i naszych wychowanków, będziemy ciągle doskonalić własny warsztat pracy, aby mógł Pan zawsze otwarcie chwalić się, że był częścią tego wielce fachowego i ambitnego zespołu. Wierzymy też, że zostawił Pan swoje ukochane Centrum w dobrych rękach i …jesteśmy pewni, że Pana Następczyni kontynuować będzie proces rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszej placówce, zapoczątkowany przed laty przez Pana właśnie.

 Panie Dyrektorze! Praca z Panem była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem.