19. 09. 19

 

 

Centrum Kształcena Praktycznego powstało na bazie dawnych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Czarnkowie przejmując ich budynki i wyposażenie - działalność rozpoczęło 1 stycznia 2001 roku.

 

W roku 2003 nasze Centrum zmieniło nazwę na Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie i jednocześnie organizuję, utworzono zespół placówek. Działalność rozpoczęło 1 listopada 2003 r. na majątku dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie.

Od 1 września 2019 roku CEZ zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego.

 

Placówka prowadzona jest przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

 

W chwili obecnej CKZ bardzo ściśle współpracuje z Zespołem Szkół w Czarnkowie, z Zespołem Szkół w Trzciance, Krzyżu Wielkopolskim oraz "Edukacją Lubasz" w Lubaszu i Prywatnym Zespołem Szkół w Czarnkowie.

Dla tych szkół prowadzone są zajęcia uzupełniające w zakresie teoretycznym przedmiotów hzawodowych I, II i III stopnia dla uczniów będącyc młodocianymi pracownikami, które pozwalają uzupełniać w tej forme przedmioty zawodowe nie realizowane w szkołach. Zajęcia te prowadzone są w zależności od ilości uczniów z poszczególnych szkół w Czarnkowie, Trzciance lub Krzyżu Wlkp.

 

Dla Zespołu Szkół w Czarnkowe CKZ realizuje zajęcia praktyczne w zawodach:

 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer

 

Prowadzimy także zajęcia teoretyczne w zawodzie ślusarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, na kierunek spożywczych, technik mechatronk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa i praktyki zawodowe dla słuchaczy szkoły policealnej z Zespołu Szkół w Czarnkowie.

 

Obecnie w CKZ funkcjunują pracownie:

 • mechatroniczna
 • informatyczna
 • fryzjerska
 • spożywcza
 • obróbki ręcznej i montażu
 • obróbki mechanicznej metali
 • samochodowa, badań pojazdów samochodowych
 • stacja kontroli pojazdów czynna od pn-pt od 8:00 do 18:00 w soboty od 08:00 do 13:00.

 

Placówka nasza jest przygotowana do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skarwających
 • ślusarz
 • fryzjer

zajęć teoretycznych w:

 • technikum żywienia i usług gastronomicznych
 • techinkum mechatronicznym
 • technikum budownictwa

oraz w zasadniczej szkole zawodowej:

 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • fryzjer
 • operator obrabiarek skarwających

 

Placówka od wielu lat współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie kształcenia spawaczy, posiadamy atest w szkoleniu w tym zakresie.

 

Centrum Kształcena Zawodowego w Czarnkowie świadczy usługi w ramach zajęć praktycznych pracowni:

 • badań pojazdów samochodowych [stacji kontroli pojazdów]
 • obróbki ręcznej
 • obróbk mechanicznej metali

CKZ bardzo aktywnie działa na rzecz doształcania i przekwalifikowania dorosłych prowadzących kursy.

19. 06. 06

puhq1

Dawid Jusik, uczeń drugiej klasy technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, reprezentant okręgu Wielkopolska Północna, 2 czerwca 2019 roku w Koszalinie zdobył I miejsce drużynowo oraz tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

„Pokaż mi a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” jakże prawdziwe są słowa starożytnego filozofa i jak wpisują się w dzisiejszy model społeczeństwa świadczyć może fakt, że stały się one mottem przewodnim jednej z najważniejszych i najtrudniejszych szkolnych olimpiad zawodowych - Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Blok B tej olimpiady jest interdyscyplinarną rywalizacją, która w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego ma wieloletnie tradycje. Olimpiada ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Tegoroczny finał olimpiady odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Na etap ogólnopolski, zorganizowany przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, przybyło kilkadziesiąt drużyn z poszczególnych okręgów z całej Polski. Okręg Wielkopolska Północna reprezentowany był przez naszego ucznia Dawida Jusika, oraz uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni Klaudię Plucińską i Pawła Kapelę. Przez dwa dni uczniowie zmagali się z częściami pisemnymi, natomiast w finale znalazło się 10 laureatów, odpowiadających na wylosowane pytania. Tak dobre wyniki w części indywidualnej uplasowały okręg Wielkopolska - Północna na I miejscu w klasyfikacji drużynowej.

 pu2

Warto dodać, że uczniowie szkoły od ośmiu lat zajmują czołowe miejsca w etapie okręgowym i centralnym tych zmagań, reprezentując nasz okręg w finałach olimpiady. Ten olbrzymi sukces uczniów jest odzwierciedleniem ich pasji do zdobywania wiedzy, a tym samym podnoszenia aktywności młodzieży uzdolnionej. Na uczniów czekają również prestiżowe kierunki studiów na wyższych uczelniach, gdzie uzyskali zaproszenie. Poza nagrodami Dawid zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 roku jest zwolniony z części teoretycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Sukces nie byłby możliwy bez wsparcia wielu osób, w tym opiekuna Pana Artura Kopki, który wpisał się już w sukcesy olimpiady, od kilku edycji.

Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi sukcesów, dziękujemy za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły i placówki.

Zdjęcia: własne oraz http://www.pzswir.pl/

19. 06. 04

aq1

Kolejny raz zorganizowano w pracowni spożywczej Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie z uczniami technikum żywienia i usług gastronomicznych. Tym razem pracownia spożywcza zamieniła się w kolorowy warsztat artystyczny. Uczniowie, dzięki doświadczeniu pań z UTW, mogli poznać tajniki zdobienia przedmiotów codziennego użytku techniką decoupage czyli sztuką polegającą na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię taką jak drewno, szkło, ceramika czy metal wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. W czasie zajęć mogli dać upust swoim artystycznym talentom, pobudzić wyobraźnię i swoją kreatywność ozdabiając kubki, świeczki, naczynia szklane.

Natomiast słuchaczki UTW zostały zapoznane z zasadami obsługi konsumenta, szczególnie z techniką nakrywania stołów okolicznościowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz składania serwetek przygotowany przez uczniów.

Spotkanie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze, która uświadomiła jej uczestnikom, że warto zdobywać nowe doświadczenia, realizować marzenia a nade wszystko rozwijać często skrywane talenty i pasje.

Organizatorzy spotkania dziękują uczestnikom za zaangażowanie i liczą na dalszą współpracę.

TS

KH