Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie:

 • Małgorzata Wylegała                      – dyrektor
 • Anna Norkowska-Polowczyk         – wicedyrektor

Nauczyciele Centrum:

 • Krukowska Jolanta – nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Nowakowski Tomasz – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Kępa Janusz – nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Mazurkiewicz Piotr – nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Wojtkowiak Wojciech – nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Bukowski Jarosław – nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 • Kopka Artur – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Oltmann Waldemar – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Haracewiat Krystyna – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Chroł Barbara – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Pawlaczyk Jarosław – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Sołtysiak Teresa – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Zimoch Piotr – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Administracja CKZ Czarnków

 • Brykarczyk Małgorzata – księgowość
 • Ungerek Aleksandra – kadry
 • Sobota Magdalena– sekretariat

Obsługa CKZ Czarnków

 • Janas Małgorzata – sprzątaczka
 • Zawal Leszek – konserwator maszyn i urządzeń/sprzątanie

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

 • Wicher Maciej – diagnosta
 • Raczewski Zenon – diagnosta