Oferujemy Państwu kursy spawania blach i rur ze stali niestopowych i wysokostopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania:

  • elektroda otuloną – 111 (MMA),
  • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek – 135 (MAG),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi w procesach – 131 (MIG) i 141 (TIG)

Kurs spawania blach ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesie – 311 (GAS)

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli 18. rok życia i co najmniej szkołę podstawową lub gimnazjum,
  • przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza,
  • nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
  • posiadają książkę spawacza, ale chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o nowy proces spawania.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

  • Książkę Spawacza lub wpis do już posiadanej książki,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej i dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej lub niemieckiej na okres 3 lat.
Atest-ważny-od-2019-roku