Mechatronicy ćwiczą intensywnie…..

Mechatronicy ćwiczą intensywnie…..

W pracowni mechatronicznej (W13) oraz w Sali W7 (adaptowanej tymczasowo do programowania sterowników  PLC ) pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych: A. Kopki oraz W. Oltmana, trwają intensywne ćwiczenia praktyczne. Uczniowie podzieleni na grupy realizują projekty przygotowujące do pierwszej kwalifikacji EE.02. : „Uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych”.


Uczestnicy zajęć kształtują swoje logiczne myślenie, rozwiązują zadania problemowe, wykonują montaż elementów elektrycznych pneumatycznych, jednocześnie analizując błędy wynikające z montażu, dokonują pomiarów.
Mechatronicy muszą już na tym etapie posiadać wystarczającą wiedzę interdyscyplinarną – łączącą dziedziny: mechanik, elektroniki, pneumatyki i informatyki.

Dużą pomocą w tych działaniach są dla nich narzędzia jak i zestawy ćwiczeniowe z możliwością montażu i sprawdzania zadziałania układu oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe typu Fluid Sim oraz Logo Soft Comfort.
Pierwsze egzaminy odbędą się za niepełna cztery  miesiące i będą sprawdzeniem wiedzy z montażu i uruchamiania układu elektropneumatycznego oraz dokonania pomiarów elektrycznych.

Życzymy wytrwałości w nauce i pozytywnych wyników  egzaminów !!!

W.O.A.K.

admin

Comments are closed.