Nasza Oferta

Nasza Oferta

1

Oferta edukacyjna:

Praktyczna nauka zawodu:

 • dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych w zawodach:
  • mechanik pojazdów samochodowych ,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • ślusarz,
  • fryzjer.
 • dla uczniów technikum o specjalnościach:
  • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
  • spawalnictwo.
 • dla uczniów szkoły dla dorosłych:
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • ślusarz,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • fryzjer.
  • 1
   • Zajęcia specjalizacyjne w zawodach: 

    • technik mechanik – specjalizacja: spawalnictwo,
    • technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,
    •  zasadnicza szkoła zawodowa-mechanik pojazdów samochodowych-specjalizacja: diagnostyka i budowa pojazdów samochodowych

    Zajęcia uzupełniające teoretyczne przedmioty zawodowe dla młodocianych pracowników – I, II, III stopnia, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych Czarnkowa, Trzcianki i Krzyża Wlkp.: 

   • 2Formy dokształcania komercyjne – uczniowie, osoby dorosłe:
    • dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat, zdobycie uprawnień spawacza,
    • przekwalifikowanie osób dorosłych według potrzeb rynku pracy i zgłoszonych indywidualnie przez pracodawców,
    • kursy pedagogiczne dla pracodawców,
    • uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B,
    • inne według potrzeb zleceniodawcy.
    • uzyskanie uprawnień energetycznych obsługi, eksploatacji i dozoru urządzeń do 1kV,
    • uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

    Świadczymy usługi w ramach:

    • badań pojazdów samochodowych – stacja kontroli pojazdów,
    • obróbki ręcznej,
    • obróbki mechanicznej metali.
admin

Comments are closed.