Praktyczna nauka zawodu:

dla uczniów szkół branżowych I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • fryzjer

oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie elektryk EE.26:

 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Zajęcia uzupełniające teoretyczne przedmioty zawodowe dla młodocianych pracowników I, II, III stopnia, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych Czarnkowa, Trzcianki i Krzyża Wlkp.

Formy dokształcania komercyjne – uczniowie, osoby dorosłe:

dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat, zdobycie uprawnień spawacza,

 • przekwalifikowanie osób dorosłych według potrzeb rynku pracy i zgłoszonych indywidualnie przez pracodawców,
 • inne według potrzeb zleceniodawcy.
 • uzyskanie uprawnień energetycznych obsługi, eksploatacji i dozoru urządzeń do 1kV,
 • uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.

Świadczymy usługi w ramach:

 • badań pojazdów samochodowych – stacja kontroli pojazdów,
 • obróbki ręcznej,
 • obróbki mechanicznej metali.