OKRĘGOWA STACJA  KONTROLI POJAZDÓW

PCT/006

CZYNNA

OD  PONIEDZIAŁKU  DO PIĄTKU

8:00 –   17:00

W  SOBOTY

8:00 –   13:00

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY

Tel.: ( 67 ) 255 25 68 

Tel. kom.: 664 644 157

e-mail: skp@ckzczarnkow.edu.pl

Uwaga: w przypadku, gdy ostatni dzień danego miesiąca przypada w sobotę – OSKP jest nieczynna,  natomiast, gdy ostatni dzień miesiąca przypada  od poniedziałku do piątku – OSKP jest czynna do 1730. Sytuacje te spowodowane są harmonogramem pracy banku obsługującego CKZ Czarnków.

Tabela opłat za okresowe badanie techniczne pojazdu

(Dz. U. Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)

ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009r

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł   (zawiera VAT)
1 Okresowe badanie techniczne:  
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3, t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.17 tramwaj – wagon silnikowy 330,00
1.18 tramwaj – wagon przegubowy 395,00
1.19 tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00
1.20 tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00
1.21 trolejbus – badania elektryczne2) 115,00
1.22 Motorower 50,00
1.23 Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00

Uwaga: Do ceny badania dolicza się opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł.

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.