Absolwent kursu KKZ ROL.04. będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
  2. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
  3. prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  4. prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10.