Spotkanie z pracodawcami

Spotkanie z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Jak współpracować dobrze? I jak dobrze wprowadzić zmiany w szkolnictwie zawodowym? To temat dyskusji pracodawców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego współpracujących z Zespołem Szkół  im. Józefa Nojego w Czarnkowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie podczas  październikowego spotkania z pracodawcami.

Współczesna szkoła realizująca kształcenie zawodowe musi być szkołą przyszłości, która reaguje na wyzwania rynku pracy. Profesjonalne kształcenie młodzieży i nauczycieli przy współpracy pracodawców, monitorowanie rynku pracy zaowocuje lepszym przygotowaniem absolwentów. Wspólne tworzenie i dostosowywanie programów nauczania oraz kierunków kształcenia młodzieży będzie miało pozytywny wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy. Także tworzenie klas patronackich ma na celu zwrócenie uwagi na poprawę funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, podniesienia jego jakości i atrakcyjności oraz przywrócenia jego społecznej rangi.

Pierwsza część spotkania dotyczyła zasad i sposobu prowadzenia dokumentacji praktycznej nauki zawodu oraz organizacji zajęć teoretycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Druga część spotkania dotyczyła zmian w kształceniu zawodowym. Od dnia 1 września 2019r. obowiązują przepisy znowelizowanej Ustawy – Prawo Oświatowe dotyczące m. in. kompletowania nowych dokumentów do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Nowelizacja wprowadza także istotny zapis dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. O tych zmianach i o szeregu innych poinformował zebranych dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie mgr inż. Jan Palacz w swojej prezentacji. Podczas  wystąpienia zaprezentował zmiany w kształceniu zawodowym w szkole branżowej oraz omówił bardzo szczegółowo realizację programów nauczania w świetle zmian w przepisach prawa. Zwrócił szczególna uwagę na wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu oraz mówił o wzmocnieniu nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców. 

Pracodawcy zaproponowali, że po analizie programów nauczania przedstawią rozwiązania, które będą uwzględniały specyfikę poszczególnych zakładów pracy.

Bardzo dziękujemy za liczny udział pracodawców w spotkaniu i zadeklarowaną dalszą współpracę.

Izabela Grun

Małgorzata Wylegała

admin

Comments are closed.