Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 512001 Kucharz w zakresie kwalifikacji TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

doc04696720191028100015

Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 343404 technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie kwalifikacji TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

doc04696820191028100041

Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 722204 Ślusarz w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

doc04696920191028100111

Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 311504 technik mechanik w zakresie kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

doc04697020191028100138

Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 311303 technik elektryk w zakresie kwalifikacji EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

doc04697120191028100208

Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 311410 technik mechatronik w zakresie kwalifikacji EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

doc04697320191028100236

Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 742118 Mechatronik w zakresie kwalifikacji EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

doc04697620191028100400

Upoważnienie do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 514101 Fryzjer w zakresie kwalifikacji AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

doc04697520191028100334